<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

大赢家足球即时|比分球探网

        Applikations Portfolio

        En plattform - o?ndligt antal applikationer. H?r har vi listat ett antal applikationer skapade med hj?lp av Barium Live

         

        Boka personlig demo
        IN
        PERSONAL
        Introduktion av nyanst?llda
        Introduktion och onboarding av nya anst?llda eller konsulter
        AV
        PERSONAL
        Avsluta anst?llning
        Avslutning och avst?llning av personal eller konsulter p? ett s?kert s?tt
        KO
        PERSONAL
        Kompetensmappning
        Kompetensmappning och utv?rdering av individer och avdelningars kompetensbehov
        LU
        PERSONAL
        L?neutv?rdering
        Utv?rdering av l?n och kompensation
        RR
        PERSONAL
        Reser?kning
        Smidig webbtj?nst f?r kvitto- och utl?ggsredovisning med smidigt processfl?de
        RE
        PERSONAL
        Rekrytering
        Hantera rekryteringsprocessen fr?n behov till ny personal p? plats
        BA
        PERSONAL
        Bakgrundskontroll av anst?llda
        Bakgrundskontroll och utv?rdering av personal som beh?ver tillg?ng till k?nslig information
        BE
        PERSONAL
        Beh?righetsklassning
        Hantering av s?kerhetsklassad personal och beh?righeter
        IN
        ekonomi
        Investeringsans?kan
        Investeringsans?kan och ?skningsprocess f?r b?ttre kontroll med kortare ledtid
        AT
        EKONOMI
        Attesteringsprocess
        Digital attesteringsprocess f?r godk?nnande och genomlysning av kostnader
        BI
        EKONOMI
        Beslut och uppf?ljning av investering
        Beslut och uppf?ljningsprocess f?r nya investeringar
        BU
        EKONOMI
        Budget & prognos
        Digital process f?r att f?nga in budget och prognoser fr?n intressenter
        IF
        EKONOMI
        Ink?psf?rfr?gan
        F? b?ttre koll p? era interna ink?p och minska ledtider till beslut
        AV
        KVALITET
        Avvikelsehantering
        Avvikelsehantering som st?djer processen fr?n anm?lan till ?tg?rd
        PF
        KVALITET
        F?rfr?gan om produktf?r?ndring
        Hantera behov av produktf?r?ndringar genom samtliga intressenter
        ?P
        KVALITET
        ?terkallning av produkter
        Hantering av ?terkallelser av produkter f?r att s?kerst?lla kundn?jdhet och regulatorisk efterlevnad
        FF
        KVALITET
        F?rb?ttringsf?rslag
        F?rb?ttringsf?rslag och idél?da f?r att st?ndigt utveckla verksamheten
        KH
        KVALITET
        Klagom?lshantering
        Klagom?lshantering med webbformul?r och eskalering
        GD
        KVALITET
        GDPR
        Hantera flera processer digitalt f?r att s?kerst?lla efterlevnad enligt GDPR. Till exempel data subjekts r?ttigheter att f? lagrad personlig information och r?tten att bli gl?mda.
        ID
        PRODUKTUTVECKLING
        Idé och innovationshantering
        Idé och innovationshantering f?r att generera nya int?kter
        FP
        PRODUKTUTVECKLING
        F?rfr?gan om ny produkt
        Best?llning och beg?ran av nya produkter eller variationer
        NP
        PRODUKTUTVECKLING
        Nyproduktsutveckling och introducering
        Utvecklingsprocess f?r nya produkter till marknaden
        NL
        PRODUKTUTVECKLING
        Lansering av ny produkt
        F?rb?ttra och samordna er lansering av nya produkter
        OF
        PRODUKTUTVECKLING
        Offertf?rfr?gan
        Beg?r in offerter och kostnadsf?rslag till er produktutveckling
        BP
        IT
        BPMN & processmodellering
        Smidigt processmodelleringsverktyg
        ST
        IT
        Process f?r Service Transition
        IT-st?d f?r att hantera Service Transition processen
        II
        IT
        IT-ink?p
        F? b?ttre koll p? era IT-ink?p med ?kad transparens
        PA
        IT
        Processautomatisering
        Skapa processautomatisering med v?r BPM & Low Code plattform
        RH
        Logistik
        Reklamationshantering
        Effektivisera och digitalisera hela fl?det i processen med ett ?verliggande lager p? din nuvarande l?sning
        OD
        LOGISTIK
        Order till leverans f?r unika projekt
        Hantera er order-till-leveransprocess, s?rskilt l?mpligt f?r era kundanpassade produkter
        LP
        LOGISTIK
        Webbaserad leverant?rsportal
        Webbaserad leverant?rsportal f?r orderbekr?ftelse och ordererk?nnande
        SC
        LOGISTIK
        Handl?ggning av Supply-Chain-Network
        Handl?ggning av f?r?ndringar i ert Supply-Chain-Network
        ED
        LOGISTIK
        EDI Uppl?ggning
        Uppl?ggning av nya leverant?rer
        OP
        LOGISTIK
        Orderprocess
        Digitalisering av speciella orderprocesser som t ex Custom Built Order
        UU
        LOGISTIK
        Upphandlingsunderlag
        Ta in offertf?rfr?gningar till era produkter p? ett strukturerat s?tt
        AF
        ADMINISTRATION
        Arbetsfl?den
        ?rendehantering och arbetsfl?den f?r flera olika behov och verksamhetsomr?den
        KC
        ADMINISTRATION
        Kontaktcenter
        Kontaktcentersystem med integrerad kunskapsdatabas
        ?H
        ADMINISTRATION
        ?rendehanteringssystem
        ?rendehanteringssystem med handl?ggningsst?d och inbyggd automatik
        NK
        ADMINISTRATION
        Introduktion av nya kunder
        Introduktion och onboarding av nya kunder
        NL
        ADMINISTRATION
        Introduktion av nya leverant?rer
        Introduktion och onboarding av nya leverant?rer
        BE
        ADMINISTRATION
        Butiksetablering
        Hantera alla uppgifter i olika planeringsfaser och ?ppna nya butiker

        Vill du f? en demo?

        Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

               news

               culture

               education

               Real estate

               Application Essentials

               news

               Second-hand housing

               education

               Super League