<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

大赢家足球即时|比分球探网

        STYRKAN I ETT EKOSYSTEM

        S?ker du en partner att arbeta med eller om du ?r p? jakt efter en teknisk l?sning f?r att skapa mer v?rde fr?n dina befintliga applikationer i Barium. Du kanske kommer fr?n ett f?retag som vill utforska och g? med i v?rt ekosystem av partners - oavsett s? har du kommit till r?tt plats!

        Uppt?ck Barium

        PARTNERS ?R EN CENTRAL DEL I V?RT ERBJUDANDE

        F?r att vi ska kunna erbjuda v?ra kunder som mest v?rde ?r vi ?vertygade om att vi beh?ver ett starkt ekosystem av partners f?r att t?cka alla behov. En bra mix av partners som hj?lper oss s?lja och implementera Barium, s?v?l som partners som erbjuder kompletterande tj?nster kunderna efterfr?gar, vet vi tillf?r riktigt v?rde. 

        V?ra partners ?r en central del av v?rt erbjudande och det ekosystem som vi erbjuder v?ra kunder. Med Bariums partner program kan kunder ta hj?lp av v?ra kompetenta partners f?r att bygga l?sningar som adresserar deras unika aff?rsutmaningar.

        TRE OLIKA TYPER AV PARTNERS

        REFERRAL PARTNERS

        Partners som rekommenderar Barium men varken s?ljer eller implementerar v?r l?sning. Dessa partners arbetar tillsammans med oss och vanligtvis s?ljer de tj?nster som kan tillf?ra v?rde ut?ver Barium eller tj?nster som hj?lper kunden innan valet av IT l?sning har gjorts. Det kan till exempel innefatta konsultverksamheter som fokuserar p? digital transformation, f?r?ndringsledning med mera. 

        N?gra av v?ra Referral Partners:

        bybrick mgmt logo

        Screenshot 2020-03-10 at 15.04.15

        oim sweden logo

         

        V?RDESKAPANDE ?TERF?RS?LJARE

        Partners som tar Barium till marknaden och har certifierade medarbetare som s?ljer Barium och konsulter som har kunskap kring att bygga, implementera och supportera l?sningar i Barium Live. Denna typ av partners erbjuder ?ven ofta kompletterande produkter, s?som till exempel RPA, d?r starka synergier finns att h?mta tillsammans med Barium Live. 

        N?gra av v?ra v?rdeskapande ?terf?rs?ljare:

        tietoevry logo black

        atea logo

         

        TEKNIKPARTNERS

        Barium Live befinner sig ofta i en bredare portf?lj av systemst?d - en typ av ekosystem. F?r att s?kerst?lla s? att anv?ndargr?nssnittet och anv?ndning av systemen ?r s? smidig som m?jligt arbetar vi n?ra med v?ra teknikpartners. 

        N?gra av v?ra teknikpartners:

        ui_path_Logo_SMALL_rgb_Orange_digital_147x50

        scrive-logo-dark-998

        adobe sign logo

        Docusign logo-1

        SecureMailbox4


        Do you want to become a partner?

        Fill in the form and we'll be in touch shortly

               Celebrity

               aviation

               Mobile phone

               mailbox

               Application Essentials

               Information

               image

               Second-hand housing

               Technology