<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

大赢家足球即时|比分球探网

        ?KA HASTIGHETEN I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

        En plattform f?r att digitalisera administrativa processer och ?ka effekten av befintliga investeringar i aff?rssystem och applikationer f?r tillverkande industri

         

        Boka demo

        BEHOVET AV NYA PLATTFORMAR OCH ARBETSS?TT

        Hastighet ?r allt, och det s?gs att teknik inte kan starta en transformation - men den kan accelerera densamma. Tillverkande industri st?r inf?r en utmaning likt m?nga industrier, d?r ?kad konkurrens, innovation och nya akt?rer s?tter ny press. Ut?ver detta s? finns oftast ett stort legacy av aff?rssystem och verksamhetssystem som s?tter k?ppar i hjulet. Med Barium f?r ni en plattform som kan komplettera ert ERP f?r att genomf?ra f?r?ndringar fr?n f?rsta dagen.

         

        ?KAD INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLINGSTAKT

        Ta fram nya produkter till marknaden snabbare f?r att utvidga f?rs?ljningsf?nster och minska risken f?r prispress och tappade marknadsandelar.

        GENOMF?R
        F?R?NDRINGAR SNABBARE

        Hantera ert legacy genom att modernisera och konsolidera era IT-system med en plattform som till?ter f?r?ndring.

        F?B?TTRA TRANSPARENS
        OCH KONTROLL

        Skapa en st?rre transparens inom organisationen och synligg?r f?rb?ttringsomr?den inom ledtid, leverensprecision och kvalitet.

        KOMPLETTERA
        ERA AFF?RSSYSTEM

        L?t inte ert aff?rssystem s?tta begr?nsningar f?r takten ni driver f?r?ndring. Utg? ifr?n verksamhetens processer och skapa verksamhetsst?d som anv?ndarna ?lskar.

        L?S OM V?RA KUNDER

        Kvalitetss?krad Supply Chain-process f?r livsviktig utrustning fr?n Getinge
        F?retag Getinge Sterilization
        Anst?llda ca 300
        Oms?ttning: ca 650 mn SEK
        Bransch: Tillverkande industri/h?lsa
        Autoliv f?rb?ttrar processen kring leverant?rsers?ttningar
        F?retag Autoliv ?r en global industrikoncern som ?r v?rldsledande inom teknik f?r att g?ra fordonstrafiken s?krare. Autoliv anv?nder Barium Live f?r att hantera leverant?rsers?ttningar f?r skador, f?rseningar eller brister som uppst?r f?r material som skall anv?ndas i produktionen.
        Anst?llda Med sina 65 000 anst?llda ?r leverant?rsers?ttningar en kritisk process och innan implementationen av Barium Live s? fick man knappt ers?ttning f?r h?lften av de uppkomna kvalitetsbristerna som hade p?verkan p? produktion.
        Oms?ttning: Autoliv oms?tter ca. 80 miljarder SEK och f?r att beh?lla sin position p? marknaden ?r det viktigt att kunna anpassa sig efter hur verksamheten arbetar - och det snabbt. Processen f?r ers?ttnings?renden tog enbart 4 veckor att f?rdigst?lla.
        Bransch: Som ett industri och tillverkande f?retag ?r ledtider av allra st?rsta vikt. Med Barium Live har Autoliv kunnat reducera sina ledtider p? dessa ?renden med 57% och har n?tt n?stan 100% ers?ttningsniv?.

        Till?mpningsomr?den

        Onboarding och offboarding
        Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
        Order till leverans

        Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

        Fler applikationer
        Innovation & utveckling
        Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
        Produktutveckling
        I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
        Investering

        Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

        Fler applikationer
        Onboarding och offboarding
        Order till leverans
        Innovation & utveckling
        Produktutveckling
        Investering
        Onboarding och offboarding
        Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
        Order till leverans

        Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

        Fler applikationer
        Innovation & utveckling
        Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
        Produktutveckling
        I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
        Investering

        Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

        Fler applikationer

        DIGITALA PROCESSER INOM TILLVERKANDE INDUSTRI

        Nya och ?kade f?rv?ntningar hos kunder st?ller krav p? tillverkningsindustrin att hitta nya och smartare s?tt att arbeta – och som allra helst g?r att inf?ra snabbt och i mindre steg f?r att minska aff?rsrisk. Genom digitalisering av administrativa processer s? g?r det erh?lla kraftiga f?rb?ttringar p? sista raden genom satsningar inom produktutveckling, innovation, varuf?rs?rjning, kvalitet, HR, finans och ink?p f?r att n?mna n?gra.

        “N?got jag ?r tacksam f?r varje dag ?r den enkla uppf?ljningen som vi har i Barium. Det underl?ttar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.”

        Vicki Tomas, H?llbarhet och Juridik
        Apoteket AB

        KUNSKAPSBIBLIOTEK

        Produktblad Barium Live
        I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r [...] L?s mer
        Kundcase VGR
        VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
        Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
        Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
        White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
        Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

        Vill du se exempel fr?n just din bransch?

        Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

               culture

               explore

               game

               Foreign exchange

               society

               fashion

               constellation

               the weather

               aviation