<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

大赢家足球即时|比分球探网

        Digital l?sning f?r ?kad medborgarservice genom effektivare hantering av ?renden

        Automatisera och digitalisera processer f?r att minska administrationen och frig?ra tid och resurser. Skapa smarta IT-st?d av era processer som s?kerst?ller r?tt information, till r?tt individ i r?tt tid – utan l?nga utvecklingsprojekt.
        Boka demo

        MER TID ?VER, OCH MINDRE STRESS

        M?nga offentliga verksamheter brottas idag med en uppsj? av f?r?ldrade it-st?d som oftast utg?rs av eftersatta verksamhetssystem. Det ?r verksamhetssystem som oftast ?r stupr?rsfokuserade och som hindrar verksamheten fr?n att arbeta p? ett ?nskv?rt s?tt f?r att ta steg i den digitala utvecklingen. Konsekvenserna av detta ?r allt som oftast att en hel del arbete bedrivs utanf?r systemet vilket indirekt ger effekter p? efterlevnad, kvalitet och personberoende. Vi brukar ben?mna det som ett ”dialogt-arbetss?tt” – det vill s?ga vi f?r in information i ett digitalt format men n?r sj?lva handl?ggningen tar vid s? skriv information ut och hanteras manuellt.


        Samtidigt ser vi idag tydliga m?nster i att fokus f?r en IT-avdelning f?rflyttas fr?n drift och f?rvaltning till utveckling av digitala tj?nster och f?rm?gor. I m?nga fall handlar det om att ta vara p? den information som finns, men som i m?nga fall kanske ligger ”isolerad” i enskilda system. F?rflyttningen kommer troligtvis initialt inneb?ra att en verksamhet inf?rskaffar sig fler system men som ?vertid kan harmonisera systemfloran och snarare g? mot konsolidering av system.

        Till?mpningsomr?den

        Lagar, regler och f?rordningar

        Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

        • Egenkontroller
        • Ans?kan om skolskjuts
        • Kr?nkande behandling av elev
        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

        Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        Interna best?llningar och godk?nnande

        Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        Insamling av information

        Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        ?rendehantering

        Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        En v?g in

        Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        RPA

        F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        Lagar, regler och f?rordningar
        KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING
        Interna best?llningar och godk?nnande
        Insamling av information
        ?rendehantering
        En v?g in
        RPA
        Lagar, regler och f?rordningar

        Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

        • Egenkontroller
        • Ans?kan om skolskjuts
        • Kr?nkande behandling av elev
        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

        Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        Interna best?llningar och godk?nnande

        Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        Insamling av information

        Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        ?rendehantering

        Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        En v?g in

        Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras
        RPA

        F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

         

        F? inspiration till processer som kan digitaliseras

        GENOMF?R F?R?NDRINGAR SNABBARE

        Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i f?r?ndringsarbetet. L?t verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad f?r dem.

        - Vi skulle inte ha lyckats ?stadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillg?ng till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som st?ttar verksamheten.

        Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA) p? Resurscentrum Region Uppsala

        ?KA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

        Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.

        - Med Bariums hj?lp och Barium Live som st?d f?r vi ett IT-st?d som vi kan anv?nda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma ig?ng med direkt.

        Ann Eberhardsson, Chef verksamhetsst?d, Uppsala Vatten

        B?TTRE ?VERBLICK OCH KONTROLL

        Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.

        - Det har det g?tt v?ldigt snabbt och smidigt att samarbeta med Barium. Ett agilt arbetss?tt, flexibilitet, kreativa f?rslag, snabbhet och korta ledtider var andra f?rdelar. Tre utbildningsdagar, d?refter implementerades l?sningen p? ett par veckor.

        Controller/Enhetschef, Svensk kommun

        KOMPLETTERA BEFINTLIGA
        SYSTEM

        Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem s? att ni kan driva den digitala f?r?ndringen i h?g takt utan begr?nsningar fr?n era gamla system.

        - En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit s? framg?ngsrik att den sparar regionen n?stan 9 miljoner kronor varje ?r

        V?stra G?talandsregionen 

        L?S OM V?RA KUNDER

        Region Uppsala tar ?gandeskap f?r sin egen digitaliseringsresa
        F?retag Region Uppsala
        Anst?llda ca 32 500
        Oms?ttning: 2,3 md SEK
        Bransch: Region
        VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering
        F?retag V?stra G?talandsregionen
        Anst?llda ca 55 000
        Oms?ttning: 62 md SEK
        Bransch: Regioner
        Uppsala vatten f?r b?ttre fl?de i processerna med hj?lp av barium
        F?retag Uppsala Vatten
        Anst?llda 220
        Oms?ttning: 525 mn SEK
        Bransch: Kommun/VA

        MED BARIUM LIVE ERBJUDS

        En digital-l?sning som st?djer era tv?rfunktionella arbetss?tt och samexistera med befintliga system som inte ?r ?ndam?lsenliga.

        “Vi har efter diskussion med V?stra G?talands-regionen (VGR) f?tt nya uppslag p? l?sningar. Vi ?r ?vertygade om att vi, i och med att vi i stort s?tt har samma uppdrag, har mycket att vinna p? genom att samverka och l?ra av andra regioner/landsting.”

        Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA)
        Region Uppsala

        KUNSKAPSBIBLIOTEK

        Produktblad Barium Live
        I ?ver 10 ?r har vi skapat r?tt f?ruts?ttningar f?r v?ra kunder att automatisera sina arbetsfl?den med v?r plattform f?r [...] L?s mer
        Kundcase VGR
        VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
        Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
        Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
        White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
        Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

        Vill du se exempel fr?n just din bransch?

        Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

               Real estate

               Technology

               constellation

               car

               Application Essentials

               Premier League

               city

               entertainment

               culture