<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

大赢家足球即时|比分球探网

        INGEN KAN G?RA ALLT - MEN ALLA KAN G?RA N?GOT

        Covid-19 utmanar v?ra arbetss?tt och rutiner - d?rf?r vill vi bidra med det vi kan b?st.

        Barium bjuder in till dialog

        Under parollen ”ingen kan g?ra allt - men alla kan g?ra n?got”, bjuder vi p? Barium in offentliga organisationer och n?ringslivet i Sverige till en dialog.

        Utmaningarna drabbar s?v?l privat som offentlig sektor, men tillsammans kan vi hitta l?sningar och smartare arbetss?tt som underl?ttar vardagen. Vi vill bidra med tid och resurser som kr?vs f?r att st?tta de som drabbats i sp?ren av Covid-19 framfart.

        NU M?STE ALLT G? SNABBARE
        - UTAN MISSTAG

        I tider som dessa m?ste h?nder och f?tter arbeta effektivare och smartare - utan misstag. Med v?r produkt, Barium Live, kan vi erbjuda ett digitalt st?d som s?kerst?ller framdrift. Oavsett om ni beh?ver effektivisera v?rd och omsorg, HR-relaterade processer eller best?llningar och f?rfr?gningar ?r vi ?vertygade om att vi kan hj?lpa er. V?ra kunder finns i alla olika branscher och beh?ver hj?lp med olika utmaningar, n?gra exempel ?terfinns nedan.

        N?got som samtliga av dessa omr?den har gemensamt ?r vikten av att samla in information och sedan agera utifr?n fr?n korrekt data. Med hj?lp av Barium Live kan ni skapa en "cockpit" som g?r det enklare att fatta r?tt beslut, vid r?tt tidpunkt och f?r r?tt personer.

        medical mask
        Arbetsmilj? och h?lsorapportering
        Onboarding av tillf?llig personal
        Onboarding av tillf?llig personal
        Fr?n felanm?lan till ?tg?rder av olika slag
        Fr?n felanm?lan till ?tg?rder av olika slag
        agreement
        Kommunikation mellan olika instanser

        Arbetsmilj? och h?lsorapportering

        V?ra arbetss?tt och v?r arbetsmilj? har f?r?ndrats. Kontoret har f?rflyttats till hemmet och kommunikationen har blivit allt viktigare. Arbetsgivaren ?r skyldig att tillgodose en l?mplig arbetsmilj? - ?ven om arbetsplatsen har f?rflyttats. 

        Tre saker som ?r viktigare ?n n?gonsin:

        • checkboxArbetsmilj?
        • checkboxH?lsostatus
        • checkboxKommunikation
        mock-macbook-halsokontroll

        COVID-19 F?R?NDRAR V?RA
        ARBETSS?TT OCH V?R ARBETSMILJ?

        covid-19

         

        SOM ARBETSGIVARE BEH?VER DU T?NKA OM

        Ut?ver de arbetss?tt som till?mpas inom organisationen ?r det m?nga som flyttat kontoret till hemmet.

        D? ?r det viktigt att arbetsgivaren ser ?ver sina skyldigheter gentemot de anst?llda och skapar en trygg och fungerande situation - ?ven om arbetet sker fr?n annan ort. H?r har vi samlat n?gra av de punkterna som ?r mest centrala f?r arbetsgivare runt om i landet att ha i ?tanke. 

        Vi ?r ?vertygade om att vi tillsammans kan hitta ?nnu fler omr?den som kan effektivisera ert dagliga arbete. Till detta har vi uppr?ttat en f?rslagsl?da som ?r ?ppen f?r allm?nheten.

        Ingen kan g?ra allt - men alla kan g?ra n?got

         

        Fyll i formul?ret f?r att skicka ett intresseanm?lan eller kontakta oss direkt p?: hello@barium.se

         

        Hur kan vi hj?lpa er?

        Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

        Upplev digitaliserade arbetsfl?den

        Framtidss?kra verksamheten genom att bygga skr?ddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska aff?rsprocesser
        Utforska v?ra l?sningar

        N?gra av v?ra kunder

               constellation

               Premier League

               culture

               society

               Buddhism

               Information

               Finance

               Second-hand housing

               entertainment